Tadbirkorlik subyektlari diqqatiga

«Akkreditatsiya markazi» DUK quyida keltirilgan muvofiqlikni baholash organlari va metrologik xizmatlari akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomalari amal qilish muddati to’xtatilganini ma’lum qiladi:
Muvofiqlikni baholash organi nomi Akkreditatsiyalangan sanasi va davlat reestridagi raqami To’xtatilgan muddati Guvoxnoma amal qilish muddati to’xtatilishi uchun asos
1 «Mega Test Group» MCHJ sertifikatlashtirish organi UZ.АMT.06.MAI.307  08.04.2015 yil 08.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
2 «Мega Test Group» MCHJ sinov laboratoriyasi UZ.АMT.07.MAI.888  08.04.2015 yil 08.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
3 «Turon Transformator» yuqorivoltli sinov markazi UZ.АMT.07.MAI.887 08.04.2015 yil 08.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
4 «Toshkent Metropoliteni» DUK metrologik xizmati laboratoriyasi UZ.AMT.17.MAI.059  08.04.2015 yil 08.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
5 «AB ENGINEERING» MCHJ metrologik xizmati laboratoriyasi UZ.AMT.17.MAI.060  145.04.2015 yil 15.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
6 «Energiya tejash milliy kompaniyasi» АJ sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.05.MAI.048 07.02.2018 yil 06.02.2023 yil «Energiya tejash milliy kompaniyasi» АJ murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
7  «Energiya tejash milliy kompaniyasi» AJ mahsulot-larni sertifikatlash organi UZ.AMT.06.MAI.379  26.03.2018 yil 25.03.2023 yil «Energiya tejash milliy kompaniyasi» АJ murojaati  va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
8 «Energiya tejash milliy kompaniysi» AJ sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.1160 26.03.2018 yil 25.03.2023 yil «Energiya tejash milliy kompaniyasi» АJ murojaati  va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
9 «Engineering bureau franke international» MCHJ inspeksiya organi UZ.AMT.11.MAI.057  22.04.2014 yil 22.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
10 «PR-VOSTOK PROJEKT» MCHJ metrologik xizmati laboratoriyasi UZ.AMT.17.MAI.061 22.04.2014 yil 22.04.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomani amal qilish muddati tugaganligi sababli
11 «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartizatsiyasi davlat markazi» DUK Qarshi shahridagi hududiy tashkiloti meditsina mahsulotlarini sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.375  19.10.2017 yil 29.03.2019 yil «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartizatsiyasi davlat markazi»  DUK Qarshi shahridagi hududiy tashkiloti murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
12 «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartizatsiyasi davlat markazi» DUK Qarshi shahridagi hududiy tashkiloti sinov markazi UZ.AMT.07.MAI.743  18.01.2018 yil 29.03.2019 yil «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartizatsiyasi davlat markazi»  DUK Qarshi shahridagi hududiy tashkiloti murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
13 «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartizatsiyasi davlat markazi»  DUK Qarshi shahridagi hududiy tashkiloti metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.031  07.06.2010 yil 29.03.2019 yil «Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartizatsiyasi davlat markazi»  DUK Qarshi shahridagi hududiy tashkiloti murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
14 НТЦ«SertifAT» MCHJ sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.445 от 06.05.2014 yil 06.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
15 “ELASTIKUM” MCHJ sifat nazorati sinov laboratoriyasi UZ.АMT.07.MAI.889 от 06.05.2014 yil 06.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
16 “STANDART TEST QUALITY” MCHJ xodimlarni sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.19.MAI.003 от 28.12.2018 yil 06.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
17 «GOLD TEST» MCHJ sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.877 от 31.12.2013 yil Muddatsiz "GOLD TEST" MCHJ murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
18 “Farg’ona neftni qayta ishlash zavodi” metrologik xizmati laboratoriyasi UZ.AMT.17.MAI.062  13.05.2014 yil 13.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
19 “CONTROL UNION INTERNATIONAL” yuklashdan oldingi inpeksiya organi UZ.AMT.11.MAI.002 13.05.2014 yil 13.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
20 «ADS Inspection Services» MCHJ Inspeksiya organi UZ.AMT.11.MAI.058   27.05.2014 yil 27.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
21 «Buxoro maxsus sinov qurilish laboratoriya» MCHJ Qurilish mollarini sertifikatlashtirish organi UZ.АMT.06.MAI.308 27.05.2014 yil 27.05.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
22 «PX-SERVIS» MCHJ Tur-istik va mehmonxona xiz-matlarini sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.166 04.07.2011 yildan muddatsiz 03.06.2019 yil «PX-SERVIS» MCHJ murojaati va akkreditatsiya komis-siyasi qarori asosida
23 «VRZ STANDART» MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.972 14.06.2017 yildan 14.06.2022 yilgachga 03.06.2019 yil «VRZ STANDART» MCHJ murojaati va akkreditatsiya komis-siyasi qarori asosida
24 «СИХАТ» IICHB Metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.102 10.02.2014 yildan muddatsiz 03.06.2019 yil «СИХАТ» IICHB murojaati va akkredi-tatsiya komissiyasi qarori asosida
25 “Progress Standart” MCHJ Xodimlarni sertifikat-lashtirish organi UZ.AMT.19.MAI.005 31.05.2016 dan 31.05.2021 gacha 03.06.2019 yil “Progress Standart” MCHJ murojaati va akkreditatsiya komis-siyasi qarori asosida
26 «Global Investment Sys-tems» MCHJ Inspeksiya organi UZ.AMT.11.MAI.019 05.01.2016 dan 05.01.2021 gacha 03.06.2019 yil «Global Investment Systems» MCHJ murojaati va akkredi-tatsiya komissiyasi qarori asosida
27 «Uzconsultservice» QK MCHJ Inspeksiya organi UZ.AMT.11.MAI.018 03.06.2014 dan 03.06.2019 gacha 03.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tuga-ganligi sababli
28 «O`zbek- Turk Test Markazi» QK MCHJ menejment tizimlarini sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.05.MAI.033 03.06.2014 dan 03.06.2019 gacha 03.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tuga-ganligi sababli
29 «Elektro Kommutatsion Texnologiyalari» MCHJ UZ.AMT.17.MAI.065 06.06.2014 dan 06.06.2019 gacha 06.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tuga-ganligi sababli
30 “TOPFIN RESULT” MCHJ electrotexnik mahsulotlarni sertifikat-lashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.345 25.12.2018 dan 09.08.2022 gacha 10.06.2019 yil “TOPFIN RESULT” MCHJ murojaati va akkreditatsiya komis-siyasi qarori asosida
31 “FORTUNA STANDART” MCHJ xizmatlarni sertif-ikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.358 19.01.2016 dan 19.01.2021 gacha 10.06.2019 yil «FORTUNA STANDART» MCHJ murojaati va akkredi-tatsiya komissiyasi qarori asosida
32 “Agrosanoat majmuida xizmatlar ko’rsatish marka-zi” DUK don va uni qayta ishlash mahsulotlarini ser-tifikatlashtirish organi Andijon filiali UZ.AMT.06.MAI.364 27.03.2018 dan 27.03.2023 gacha 10.06.2019 yil “Agrosanoat majmuida xizmatlar ko’rsatish markazi” DUK murojaati va akkreditatsiya komis-siyasi qarori asosida
33 “Best Laboratories Group” XK mahsulotlarni sertif-ikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.367 05.01.2017 dan 05.01.2022 gacha 10.06.2019 yil “Best Laboratories Group” XK murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
34 “TOPFIN RESULT” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.АMT.07.MAI.907 09.12.2014 dan 09.12.2019 gacha 10.06.2019 yil “TOPFIN RESULT” MCHJ murojaati va akkreditatsiya komis-siyasi qarori asosida
35 “Best Laboratories Group” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.971 08.06.2016 dan 05.01.2021 gacha 10.06.2019 yil “Best Laboratories Group” XK murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
36 “Uzintertek Testing Ser-vices” QK Inspeksiya orga-ni UZ.AMT.11.MAI.021 23.12.2014 dan 23.12.2019 gacha 10.06.2019 yil “Uzintertek Testing Services” QK muro-jaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
35 “Best Laboratories Group” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.971 08.06.2016 dan 05.01.2021 gacha 10.06.2019 yil “Best Laboratories Group” XK murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
37 “CAMPALIA” MCHJ XK Sinov laboratoriyasi UZ.АMT.07.MAI.891 10.06.2014 dan 10.06.2019 gacha 10.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tuga-ganligi sababli
38 «Advantage Consult» In-speksiya organi UZ.AMT.11.MAI.059 10.06.2014 dan 10.06.2019 gacha 10.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tuga-ganligi sababli
39 “Andijon SSM” DK Past kuchlanishli elektrotexnik sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.665 
10.05.2016 dan 10.05.2021 gacha 17.06.2019 yil Andijon SSM” DK murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
40 “APTECHKA INFORM” MCHJ metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.066
17.06.2014 dan 17.06.2019 gacha 17.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
41 “Management Certification” MCHJ menejment tizimlarini sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.05.MAI.034 
04.08.2015 dan 24.06.2019 gacha 24.06.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
42 Farg’ona SMB spirt sifatini nazorat qilish bo’yicha sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.664 
25.08.2008 dan muddatsiz 24.06.2019 yil Texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohalaridagi qonunchilik talablariga rioya qilishni ta’minlash Departamenti murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
43 “«Ziyo standart” MCHJ metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.111 
14.04.2015 dan 14.04.2020 gacha 24.06.2019 yil «Ziyo standart» MCHJ murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
44 Toshkent viloyati DAQN inspektsiyasi sertifikatlashtirish organi UZ.АMT.06.MAI.135 
22.06.2017 dan 22.06.2022 gacha 24.06.2019 yil Toshkent viloyati DAQN inspektsiyasi murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
45 “Bumerang Avto Trans Tex Servis” MCHJ sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.1152 26.03.2018 dan 25.03.2023 gacha 24.06.2019 yil “Bumerang Avto Trans Tex Servis” MCHJ murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
46 “Mexatronika Injiniring” MCHJ metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.106 
17.03.2015 dan 17.03.2020 gacha 01.07.2019 yil “Mexatronika Injiniring” MCHJ murojaati va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
47 "Engineering Bureau Franke International" MCHJ mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.377
 07.02.2018 yildan 07.02.2023 yilgacha 01.07.2019 yil "Engineering Bureau Franke International" MCHJ murojaatiga ko’ra
48 "Engineering Bureau Franke International" MCHJ mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.377
 07.02.2018 yildan 07.02.2023 yilgacha 01.07.2019 yil "Engineering Bureau Franke International" MCHJ murojaatiga ko’ra
49 “Engineering Bureau Franke International” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.1149
28.02.2018 dan 27.02.2023 gacha 01.07.2019 yil "Engineering Bureau Franke International" MCHJ murojaatiga ko’ra
50 “Avto Sinov Gaz Servis” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.1096 
20.10.2017 dan 19.10.2022 gacha 08.07.2019 yil “Avto Sinov Gaz Servis” MCHJ murojaatiga ko’ra va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
51 “Buhoro Mahsus Sinov Kurilish Laboratoriya” MCHJ Sinov qurilish laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.869 15.12.2015 dan 15.12.2020 gacha 08.07.2019 yil “Buhoro Mahsus Sinov Kurilish Laboratoriya” MCHJ murojaatiga ko’ra va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
52 «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi » OAJ metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.068 15.07.2014 dan 15.07.2019 gacha 15.07.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
53 «Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi » OAJ metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.068 15.07.2014 dan 15.07.2019 gacha 15.07.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
54 “SGS Tashkent Ltd” MCHJ XK Inspeksiya organi UZ.AMT.17.MAI.068 15.07.2014 dan 15.07.2019 gacha 15.07.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
55 “ALEKS SUCCESS BUSINESS” MCHJ UZ.AMT.17.MAI.173 25.04.2017 dan 25.04.2022 gacha 22.07.2019 yil “ALEKS SUCCESS BUSINESS” MCHJ murojaatiga ko’ra va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
56 “CORSAN CORVIAM СONSTRUCCION S.A.” DM sinov laboratoriyasi UZ.АMT.07.MAI.895 29.07.2014 dan 29.07.2019 gacha 29.07.2019 yil Akkreditatsiya to’g’risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
57 “Euroasia standart and quality” MCHJ turistik va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.285 02.02.2016 dan 02.02.2021 gacha 05.08.2019 yil “Euroasia standart and quality” MCHJ murojaatiga ko‘ra va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
58 “Mustaqil Hududiy Sertifikatsiya Markazi” KK mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.365 05.10.2016 dan 05.10.2021 gacha 05.08.2019 yil “Mustaqil Hududiy Sertifikatsiya Markazi” KK murojaatiga ko‘ra va akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
59 “GAZ-SERVIS-DIZAYN” SHK UZ.AMT.18.MAI.071 05.08.2014 dan 05.08.2019 gacha 05.08.2019 yil Akkreditatsiya to‘g‘risidagi guvohnomaning amal qilish muddati tugaganligi sababli
Тадбиркорлик субъектлари диққатига
1 «СертифАТ» MCHJ qoshidagi mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.051 16.03.2018 yildan 16.03.2023 yilgacha 10.05.2019 yil Akkreditatsiya komissiyasi qarori asosida
2 «ENERGOMAX PROFESSIONAL» MCHJ metrologik xizmati UZ.AMT.17.MAI.038 30.01.2012 yildan muddatsiz 22.05.2019 yil «Energomax Professional» MCHJ murojaatiga ko’ra
3 «VRZ STANDART» MCHJ mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi UZ.AMT.06.MAI.356 12.01.2016 yildan 12.01.2021 yilgacha 04.06.2019 yil «VRZ STANDART» MCHJ murojaatiga ko’ra
4 “Neftgaz Kimyo Sintez” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.1134 22.01.2018 yildan 21.01.2023 yilgacha 03.06.2019 yil “Neftgaz Kimyo Sintez” MCHJ muro-jaatiga ko’ra
5 "Engineering Bureau Franke International" UZ.AMT.06.MAI.377 07.02.2018 yildan 03.06.2019 yil "Engineering Bureau Franke International"
6 MCHJ mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi 07.02.2023 yilgacha MCHJ murojaatiga ko’ra
7 “Engineering Bureau Franke International” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.1149 28.02.2018 dan 27.02.2023 gacha 03.06.2019 yil "Engineering Bureau Franke International" MCHJ murojaatiga ko’ra
8 “TEST FOOD” MCHJ mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi UZ.АMT.06.MAI.182 29.03.2010 yildan muddatsiz 10.06.2019 yil “TEST FOOD” MCHJ murojaatiga ko’ra
9 “TEST FOOD” MCHJ Sinov laboratoriyasi UZ.AMT.07.MAI.680 17.11.2008 yildan muddatsiz 10.06.2019 yil “TEST FOOD” MCHJ murojaatiga ko’ra
10 “Respublika SSM” DK inspektsiya organi UZ.AMT.11.MAI.029
17.05.2016 dan 17.05.2021 gacha 01.07.2019 yil “Respublika SSM” DK murojaatiga ko’ra
Posted in Yangiliklar.